DADHIMATHI MAHILA SHIKSHAK PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAYA

DADHIMATHI MAHILA MAHAVIDYALAYA

Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya

स्थापित 1980
रजिस्ट्रेशन नंबर :

Funds

B.Ed. : STDR Rs.5 Lac No.694313 dated 12-07-03 (Punjab National Bank) with joint Name - Secretary, Dadhimathi Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya, Sri Ganganagar & the Regional Director NCTE. STDR letter

S.T.C. : STDR Rs.5 Lac No.SPJ 222270 dated 04-04-2006 in the Name of Secretary, Dadhimathi Elementary Teacher Training Institute, Sri Ganganagar (Raj.) & the Regional Director NCTE.

B.Ed. SHIKSHA SHASHTRI : STDR Rs.5 Lac No.SXO 443353 dated 03-03-2008 (Punjab National Bank) with joint Name Of Secretary - Dadhimathi Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidyalya(Shiksha Shashtri), Sri Ganganagar (Raj.) & the Regional Director NCTE.

RESERVE FUND : STDR Rs.3 Lac Account No.P Q 171 dated :-08-11-2006 in the name of secretary Dadhi Mathi Elementary Teacher Training Institute Sri.Ganganagar(Raj.)

STDR Rs.3 Lac Account No. PQ375 Dated:-13-05-08 in the name of secratery Dadhi Mathi Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidlaya (Shiksha Shashtri)Sri.Ganga Nagar(Raj.)